Borgerforslag 2024

Din stemmeseddel kommer i postkassen i starten af februar. Stem inden d. 14 marts (frist forlænget)

1. Nisselandsby i skoven mellem Rantzausminde og Skovsbo

I vores lokalområde har vi en stor skov i baghaven med stier, som mange benytter sig af til gåture. Der er potentiale for at få endnu mere glæde af skoven og styrke lokale fællesskaber. Ideen er at skabe en nisselandsby i skoven hvert år i december, hvor familier kan gå på opdagelse efter nisserne og deres små huse i skovbunden.

At skabe en nisselandsby i vores skov kan blive en aktivitet for os voksne, når der nogle efterårsaftener skal bygges, males og kredses om detaljerne. Børnene skal ikke vide, at det er forældre og bedsteforældre, der står bag, så byggeaftener er børnefri.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt: kr. 20.000 – Lokal gruppe v. Rasmus Ingstrup


2. Lokalblad

Ønsket er at skabe et medie der rent fysisk kommer rundt i hele 5700VEST. Bladet skal
indeholder oplysninger om hvad der sker i området. Info fra lokale foreninger/blandet med
annoncer fra områdes erhvervsliv. 5700VEST det sker i området Bladet vil være en
udvidelse/forsættelse af Egense Rantzausmindes Skovsbo, Beboerblad. Der tidligere kom
i en del af området. Nu ønsker vi at komme rundt i hele området. Der skal samarbejdes
med det ”gamle” beboerblad-foreninger erhverv, samt blive et godt bud på hvad der sker
og rører sig i området. Der søges om et engangsbeløb på 25000 kr til opstart af de første
2 blad, derefter skal bladet kunne bevise sin berettigelse og kører uden økonomisk støtte.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt beløb: kr. 25.000 – Lokal gruppe v. Poul Erik Andersen

3. Naturlegeplads i Poulinelund – Rantzausminde Skov

Vi vil forny den eksisterende legeplads i Rantzausminde Skov. Det er ideen at forny legepladsen ved at tilføje to-tre aktiviteter og lave sikkert faldunderlag i form af træflis. Med tiden, kan den udvides med en-to aktiviteter mere. Legepladsen integreres i de naturskønne omgivelser og etableres derfor som en naturlegeplads af træmaterialer og træflis. Den ny legeplads vil blive et samlingspunkt for børn og børnefamilier og kan være med til at styrke vores lokalområde og fællesskabet for børn og voksne.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt beløb: kr. 125.000 – Lokal gruppe v. Silje Kastrup


4. Multirum i Egense Forsamlingshus

Projektets formål er at skabe rammer for endnu flere fællesskaber i Egense Forsamlingshus. Projektet består i at indrette et multianvendeligt lokale på 1. sal over den lille sal. Det nye lokale kan bruges som supplement til allerede eksisterende aktiviteter i huset, men også åbne for nye brugere. Det kan eksempelvis være som fleksibelt værksted for hobbyaktiviteter, repaircafé, arbejdsværelse for Lokalhistorisk Arkiv, kursus- og mødelokale eller back stage ved koncerter.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt beløb: kr. 50.000 – Egense Forsamlingshus

5. Bænke i Lokalområde Svendborg Vest

Projekt “Flere bænke i Lokalområde 5700 Svendborg Vest” har mange formål og vil være til glæde for alle. Alt fra en pausebænk på gåturen til et lille sted, hvor man tilfældigt eller planlagt kan mødes, snakke og hygge sig med andre i nabolaget eller måske en cykelturist, der kommer forbi. Det kan også være et godt sted at fordybe sig i egne tanker, en pause fra hverdagens stress og jag.

Den klassiske bænk, som der i forvejen er nogle stykker af i lokalområdet, har god siddekomfort, der gør den tryg og rar at bruge for både ældre og alle andre. Den er stabil, vedligeholdelsesfri og egner sig til alle steder. Det kan være ved stier og udsigtspunkter, fx kig ud over marker, grønne enge og havet.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt beløb: kr. 40.000 – Lokal gruppe v. Majbritt Kjærulff

6. Bedre adgang til naturen – etablering af stier

Projektets formål er at udarbejde et forslag til en samlet plan for forbedret adgang til naturen og for naturgenopretning i hele 5700Vest-området. Både i form af trampe- og cykelstier og ved forslag til områder, hvor arealer bør overgå til natur. Tiden råber på naturgenopretning, klimahensyn og rekreativ adgang til natur på en hensynsfuld måde. Bæredygtig, grøn infrastruktur,  – for biodiversiteten, for områdets beboerne og for vores gæsters skyld.

Ambitionen er, at nå frem til udformning af konkrete delprojekter. Undervejs vil beboerne i 5700Vest-området blive inddraget i processen, – konkret i de berørte områder og ved åbne borgermøder.

Download hele projektbeskrivelsen her

Ansøgt beløb: kr. 50.000 – Lokal projektgruppe v. Klaus Johannessen