Stemmerne er talt op!

Lokalrådet har her til aften talt alle stemmerne til borgerforslagene sammen og fundet de projekter, der bliver tildelt penge.

4 af de 6 projekter fik 10% eller mere og kan dermed fortsætte deres arbejde med støtte fra Lokalrådet.

De 4 projekter er:

3. Naturlegeplads i Poulinelund – Rantzausminde Skov

4. Multirum i Egense Forsamlingshus

5. Bænke i Lokalområde Svendborg Vest

6. Bedre adgang til naturen – etablering af stier

Tillykke til projekterne.