Støtte til udviklings-projekter i 5700 Vest

(flere billeder nederst på siden)

Formanden for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen kunne torsdag i Egense Forsamlingshus overrække fire projektholdere en symbolsk check som tegn på, at deres projektforslag havde indhentet stemmer nok til at få støtte fra Svendborg Kommunes borgerbudgetmodler.

Lokalrådet 5700 Vest havde forestået valgproceduren, og stemmeoptællingen viste en endog meget stor interesse fra borgerne i 5700 Vest’s område, som er Egense, Rantzausminde, Lehnskov, Tankefuld, Skovsbo og Ryttermarken.

Stemmeprocenten lå på ca. 23 %. Det vil sige, at knap hver fjerde husstand har udfyldt stemmeseddel! Det vidner om, at det var spændende og relevante projekter, der var på valg – tak skal I have for det!
Den store interesse vidner også om demokratisk opbakning til de valgte projekter – tillykke med det til de projektansvarlige!

Følgende projekter vil modtage støtte:
1. Bedre adgang til naturen – etablering af stier (547 stemmer/28% af de afgivne stemmer), 50.000 kr.

2. Naturlegeplads i Poulinelund (467 stemmer/24% af de afgivne stemmer), 125.000 kr.
3. Opstilling af bænke i lokalområdet (454 stemmer/23% af de afgivne stemmer), 40.000 kr.
4. Multirum i Egense Forsamlingshus (258 stemmer/13% af de afgivne stemmer), 50.000 kr.

De projektansvarlige går nu i samarbejde med Svendborg Kommune i gang med at realisere de spændende projekter.

Yderligere oplysninger hos Søren Hvarregaard, formand for lokalrådet 5700 Vest, tlf. 21421577